Egyesület

PILIS – DUNAKANYAR WALDORF NEVELÉSÉRT ÓVODA ÉS ISKOLA EGYESÜLET
(Rövidített neve: PILIS -DUNAKANYAR WALDORF EGYESÜLET)

Székhelye: 2009. Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.
Egyesület jogi formája: jogi személy
Alapításának időpontja: 2003. április 02.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület általános célja:
Az Egyesület célja a személyek és közösségek fejlődését megalapozó nevelés megújulásának elősegítése. Ennek érdekében az Egyesület célul tűzi ki az emberismeretből fakadó Waldorf pedagógia alapelveinek és alkalmazásának magyarországi – elsősorban közép-magyarországi – meghonosítását; a nevelési-, a szervezeti- és a gazdálkodási tudatosulás útját vállaló szabad nevelési kezdeményezések támogatását. A gyermeknevelés megújulása érdekében célja a helyi kezdeményezéssel önigazgató waldorf pedagógiai intézmények alapítása, ehhez a szellemi-, anyagi-, és társadalmi feltételek megteremtése, működésük megszervezése és – mások segítségével – a Waldorf pedagógiai intézmények fenntartása, működtetése, illetve mindezek elősegítése.

Az Egyesület közvetlen célja:
Waldorf óvoda és általános, valamint középiskola megalapítása és fenntartása, működési feltételeinek folyamatos biztosítása, szülői közösség szervezése, kapcsolódó kulturális és szociális rendezvények és kezdeményezések megvalósítása, és a nevelési, kulturális tevékenységekre alkalmas épületek felépítése, felszerelése. Waldorf pedagógiai, nevelői önképzések, továbbképzések és képzések megszervezése, nemzetiségi és hátrányos helyzetű csoportok oktatásának elősegítése.