Szülői Kollégium

A belső tartalom megtekintéséhez itt lehet bejelentkezni azzal az email cimmel, amire a suli@kekvolgy.hu levlistára fel vagy iratkozva. Ha gmailos email címedre jönnek a levlistás levelek, akkor siman jelentkezz be. Ha nem, és még sosem jelenkeztél be, akkor add meg a levlistán használt email címet és készits magadnak egy jelszót itt. Ha elakadsz, és kell segítség, akkor irj a webmaster@kekvolgy.hu-ra és segítünk.

Osztályképviselők 2014-2015

k. gyorgy, 2014. szept. 18. 2:33   [ 2015. jan. 17. 8:54 frissítve ]

Osztályképviselők és segítők:Fekete Vera,Bernáth Imre,Borbély Balázs,Matolcsi Attila, Kóczán Gábor,   Redő Péter

   Képviselő    Segítő  
 1.oszt.   Fekete Vera
 vfekete70@gmail.com
 2.oszt.  Bernáth Imre  bernathimre@hotmail.com   
   
 3.oszt.  
     
 4.oszt.  Matolcsi Attila  attila.matolcsi@upcmail.hu    
 5.oszt.  Kóczán Gábor  koczan.gabor@krixkrax.hu    
   Redő Péter  petoredi@gmail.com    
 6.oszt.        
 7.oszt        
 8.oszt.
       

Beszámoló a Kékvölgy Szülői Kollégium munkájáról és felhívás a csatlakozásra

k. gyorgy, 2014. szept. 18. 2:27   [ 2014. szept. 18. 2:28 frissítve ]

Kedves Kékvölgyes Szülőtársak!
Ahhoz, hogy a lent leírtak megvalósuljanak, tagokra van szükségünk. Osztályonként legalább egy, de lehetőleg két tag jelentkezésére számítunk. A gyűléseinket 3 hetente tartjuk délutánonként (a pontos dátumokat egy későbbi e-mailben jeleznénk).
Ha energiát és kedvet érzel az iskoláért való munkában kérünk jelentkezz!
Ha Te személyesen nem tudsz a munkánkban részt venni , akkor kérlek segíts, hogy az osztályodból megtaláljátok azt a szülőtársat (szülőtársakat), aki tudna képviselni Titeket és szívesen csatlakozna.


Szeretnénk ebben a levélben beszámolni, a tavaly sikeresen újjászerveződött Szülői Kollégium elmúlt évéről és a jövőbeli terveinkről.
A megalakulást élénk érdeklődés kísérte a szülők részéről. A kezdeti útkereső vitaesteinken, többen is részt vettetek. Sajnos célunkat, miszerint szeretnénk minden osztályból aktív tagokat a köreinkben tudni, egyelőre nem tudtuk megvalósítani. Az év során lassan formát öltöttek céljaink is, amit igyekszünk megosztani veletek.
A működésben három alapvető cél motivál minket:
1. Szeretnénk mind a szülők, mind az iskola vezetése és a pedagógusok között,egy minden fél számára elfogadott forummá, „szócsővé”, segítővé válni. A többoldalú kommunikációt szeretnénk elősegíteni köztetek.
2. Olyan szervezetet szeretnénk alakítani, ami mind formailag, mind pedig valójában is alkalmas arra, hogy a szülőket és rajtuk keresztül a gyermekeink érdekeit, képviselje. Olyan szervezetet amelyhez az iskola vezetése (IK, Elnökség, Gazdasági Vezető,stb.) is fordulhat szükség esetén, amikor törvény vagy jogszabály írja elő a szülői részvételt egy egy döntés meghozatalában.
3. Aktív, feladatokat, kompetenciákat vállaló szervezetet szeretnénk alkotni. Ezzel szeretnénk segíteni a pedagógusok munkáját és segíteni a szülők eligazodását az iskolai éllettel kapcsolatosan felmerülő „extra feladatok” sűrűjében. Segítve, koordinálva ezzel az „önszerveződésüket” egy-egy feldat, munka megoldása érdekében
Kicsit bővebben kifejtve a fentieket:
1. Kommunikáció
Ha szülőként bármilyen kérdésetek, problémátok merül fel az iskolai élettel kapcsolatosan és nem tudjátok, hogy pontosan kihez forduljatok vele, akkor forduljatok az osztályotok SZK képviselőjéhez. Ha nincs képviselő az osztályban (ami remélhetőleg nem sokáig lesz így), akkor bármelyik taghoz (taglista e-mail cím elérhetőségekkel lent).
Ha a kérdést megválaszolni, a problémát megoldani saját körben nem tudjuk, akkor eljuttatjuk azt a megfelelő fórumra. Reményeink szerint három hetente részt vehetünk az IK gyűlésein és az Elnökség találkozóin is lehetőségünk van részt venni. Így közvetlenül tudjuk tolmácsolni a kérdéseket, problémákat. Ha több szülőt is érintő dolgokról van szó, akkor jelezni tudjuk, hogy általánosabban felmerülő
probléma vár megoldásra. A megkereséseitekre mindenképpen válaszolunk. Garantáljuk, hogy eljut a megfelelő helyre. Bízunk benne, hogy ezzel a tanáraink munkáját is leegyszerűsítjük. Elsősorban a célunk az egyenes és transzparens kommunikáció. Ha mégis úgy érzi valaki, hogy valamilyen okból anonim szeretne maradni, akkor tiszteletben tartjuk ezt. Ebben az esetben megkereshetnétek bármelyik tagunkat, aki név nélkül fogja előadni a kéréseteket. Rendelkezésre áll egy e-mail cím is: szkkekvolgy@gmail.com Itt is várjuk az írásbeli megkereséseket.
Igyekszünk az iskola vezetésével a pedagógusokkal is bizalomra alpuló jó együttműködést kialakítani. Szeretnénk, ha a szülők részéről felmerülő problémák kezelésének hatékony formája lenne a részvételünk az IK és az Elnökség gyűlésein.
Szeretnénk, segíteni, hogy az osztályok szülői körein belül is jól működjön a kommunikáció. Várjuk a megkereséseteket csak egy-egy osztályt érintő kérdésekben is.
2. Szülők törvényes kéviselete
A legfontosabb célunk, hogy a Kékvölgy szülőket képviseljük.
Mivel iskolánk viszonylag nagy szervezeti átalakuláson megy keresztül,és a működés során számos kérdésben szükséges a szülők véleményének megfogalmazása és kommunikációja, valamint törvényileg is szükséges bizonyos döntésekben a szülők részvétele, ezért szeretnénk egy olyan körré válni, akikhez a vezetőség is érdemben fordulhat, amikor ezt törvény vagy jogszabály előírja, és amikor ez a törvényes működésnek a feltétele.
Kidolgozás alatt áll az iskolánk új SZMSZ-e. Bízunk benne, hogy az SZK ebben, már, mint a szülők képviselője szerepelhet. Számítunk rá és várjuk, hogy az iskola több munkacsoportjának munkájában aktívan részt vállalhassunk. Szeretnénk segíteni a pedagógusaink munkáját, hogy ezzel is terheket vehessünk le a vállaikról, illetve biztosíthassuk a kompetens, hozzáértő szülőtársak megkeresését és közreműködését, amikor ez szükséges.
Jó hír, hogy előzetesen már kaptunk felkérést több munkacsoportban való munka-előkészítő folyamatban való részvételre. Bízunk benne, hogy a konkrét munkákban is segítséggel részt vehetünk majd.
Várjuk a végleges SZMSZ-t és a további lehetőségeket, megkereséseket a vezetőség részéről, hogy hol tudnánk Őket segítve bekapcsolódni a munkákba.
3. Partnerség
Szülőként látjuk és tapasztaljuk, hogy ez a „különleges” iskola mennyi „terhet” jelent nemcsak ránk nézve, de a gyermekeinket tanító pedagógusoknak is. Gyakran az emberfeletti erő, energiabefektetés is kevés. Sokszor a szülők is szeretnék tisztán látni, hogy az erőfeszítéseiknek mik a céljai és eredményei. Szeretnénk ha a pedagógusok, mind gyakrabban fordulnának hozzánk. Célunk
segíteni a felmerülő feladatok megoldása érdekében a szülők összességét. Megtalálni a „megfelelő” kompetens szülőt, szülőket egy-egy „extra” feladathoz. Szeretnénk a felmerülő munkákban koordinációval segíteni a megoldást.
Mire van szükségünk?
Megtettük a kezdeti lépéseket, hogy mindez lehetséges legyen. Hiszünk benne, hogy a SZK megtalálja a helyét az iskolában és mind a szülők, mind a pedagúgusok, mind a vezetőség számára megbízható, hasznos partner tud lenni.
Sajnos a kapacitásaink egyelőre korlátozottak. Ahhoz, hogy a fent leírtak megvalósuljanak, tagokra van szükségünk. Osztályonként legalább egy, de lehetőleg két tag jelentkezésére számítunk. A gyűléseinket 3 hetente tartjuk délutánonként (a pontos dátumokat egy későbbi e-mailben jeleznénk).
Ha energiát és kedvet érzel az iskoláért való munkában kérünk jelentkezz!
Ha Te személyesen nem tudsz a munkánkban részt venni , akkor kérlek segíts, hogy az osztályodból megtaláljátok azt a szülőtársat (szülőtársakat), aki tudna képviselni Titeket és szívesen csatlakozna.

Célunk továbbra is az lenne, hogy osztályonként legalább egy, de inkább két szülő, aktívan részt vegyen munkánkban. Szeretnénk az évnyitó szülő esteken a „tagtoborzásra” időkeretet kérni az osztálytanítókon keresztül. Ha minden osztályba nem is tudunk eljutni, ezúton kérünk Titeket, hogy delegáljatok legalább egy vagy két szülőt hozzánk, hogy valódi képviseleti fórummá tudjunk válni.
Eddigi tevékenységünk, vállalt feladatok:
  Átnéztük és véleményeztük a készülő SZMSZ első verzióját. Figyelemmel kísérjük az alakuló SZMSZ-t és lehetőség esetén véleményezzük azt.
  Részt veszünk meghívottként az Elnökség ülésein. Jó munkakapcsolat alakult ki az SZK és az Elnökség között.
  Meghívást kaptunk a záró és nyitó IK ülésre. Bíztatóak a jelek, miszerint szabályos rendszerességgel részt vehetünk az IK összejöveteleken, hogy a folyamatos kommunikáció intézményesülhessen.
 Kérdőívet készítettünk, melyen keresztül a beíratkozásnál leírhattátok véleményeteket. Ezeket kiértékeltük és a felmerülő kérdéseket továbbítjuk, a válaszokat kommunikáljuk felétek.
 Az SZK képviselői meghívást kaptak a konfliktuskezelési, a minőségbiztosítási és a terápiás koncepció „munka-előkészítő” csoportba.
 Az SZK továbbította az IK felé a szülői kérdéseket,észrevételeket. Hamarosan kapunk válaszokat is, amit a kérdezőkkel megosztunk, illetve amennyiben nagyobb kört érint, akkor az érintettekkel.
 Szerepet vállaltunk a szociális alap létrejöttének kidolgozásában.
 Vállaltuk a KIKI aktualizált megszerkesztését.
Reméljük, hogy a fenti lista bővülni fog és lesz kapacitásunk, hogy az iskolai életet kevesebb konfliktussal terheltebbé, átláthatóbbá tegyük mindenki számára. Megvalósuljon segítségünkkel, vagy munkánkon keresztül egy hatékony, egymást segítő kommunkikáció.
Várjuk a jelentkezéseteket!

1-2 of 2