"A  gyermeket
mély tisztelettel befogadni
szeretetben nevelni
szabadságban elbocsátani."
 
(Rudolf Steiner)

KAVALKÁD

Nyár...

Kati, kató, katibogár,
mondd meg nekem: hol van a nyár?

Ott, hol a fülemüle,
fagyalbokor közepébe,

nádirigó víg sípjában,
patak csobogó fodrában,

búzavirág kék szemében,
ezüsthalak pikkelyében.

Ott trilláz a réti fűben,
egy kis tücsökhegedűben.

Göncölszekér rúdja mellett
csillagökröket terelget.

Égen-földön megtalálod,
ha az erdőt, mezőt járod.

Gazdag Erzsi: Hol van a nyár?

Kiss Viktor: Evening lights on hills.png

Kiss Viktor: Evening lights on hills

ÜNNEP

János nap

A föld egy év leforgása alatt teljesen megváltoztatja egész arculatát. Egy év múltán külsőleg hasonló alakot vesz fel, s ez éves ciklusokban állandóan megismétlődik. Ezt a körfolyamatot egy nagy lélegzési folyamatnak tekinthetjük, amelyet a Föld a kozmikus környezetéhez képest hajt végre, hasonlóan ahhoz, ahogyan az ember a környezetében lévő levegőt lélegzi ki és be. A Föld ebben a folyamatban nem a levegőt, hanem erőket lélegez ki és be, olyanokat pl., amelyek a növények növekedését segítik. ... A nyári napforduló idején a természet a legragyogóbb arcát mutatja, a levegő tele van a virágok illatával, a madarak énekével, és csodálatosan fénylő sugarak áradnak a Napból. Ilyenkor a leghosszabbak a nappalok, a legragyogóbbak éjszaka a csillagok. 

Részlet: Varga Márta: Mi dolgunk a világűrben? Szabad Gondolat, 2017. nyár

ÜNNEP

Pünkösd

Az ünnepek, mint az idő emlékeztetőjegyei gondolatainkat és érzéseinket a múltba irányítják. Azáltal, amit képviselnek, olyan gondolatokat ébresztenek bennünk, melyek összekötnek mindazzal, ami lelkünk számára a múltban szent volt. Ha megértjük, mi rejlik az ilyen ünnepekben, egyéb gondolataink is támadnak, mégpedig olyanok, amelyek tekintetünket az emberiség jövőjére, vagyis saját lelkünk jövőjére irányítják. Érzések ébrednek bennünk, melyek lelkesedéssel töltenek el, hogy beleéljük magunkat az eljövendő időkbe; ideálok lelkesítik akaratunkat, és ezek az ideálok erőt adnak ahhoz, hogy tevékenységünk révén mindinkább felnőjünk jövőbeni feladatainkhoz.

(Rudolf Steiner: Krisztus megjelenése az éteri világban, 12. előadás, Hamburg, 1910. május 15.)

Szántóvető az Isten,

A mag az örök Ige,

A szellem az ekéje,

A szántóföld szívem.

(Angelus Silesius)

Martin Keizer: Persephoneia.png
 ÜNNEP

Húsvét

Nézd, a bölcsesség bennem
a mélybe süllyede,
de szeretetként
a földi sírból felélede.

Ita Wegman és Walter Johannes Stein: Persephoneia (részlet)

Martin Keizer: Persephoneia

ÜNNEP

Március idusa

"Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja."

Juhász Gyula: Március idusára (részlet)

image (5).png
HÍREK

Itt repked a tavasz...

A ragyogó napsütés előcsalogatta méheinket, akik tavaly tavasszal, egy szép áprilisi napon érkeztek Pilisszentlászlóra. Mihály Edgárék fogadták be őket és azóta is ott vendégeskednek a Melinda néni osztálya által lefestett kaptárban. Ősszel több osztály is meglátogatta őket. A gyerekek nagyon kíváncsiak voltak a méhekre és igen bátran a közelükbe mertek menni, sőt keretet is vettek a kezükbe, ahol megnézhették a fiasítást, fedett mézet, látták a királynőt... 

Most, a tavasz közeledtével, ahogy melegszik az idő, a méhek tisztító repülést végeznek, azaz kirepülnek a kaptárból, tisztálkodnak és vizet vesznek magukhoz.

A Méhecske projekt a Waldorf 100 programsorozat részeként a Waldorf Szövetségből kapott támogatásból valósult meg.

ÜNNEP

Farsang

"Hegedül a kisegér, penget rajta,
Csellón játszik a macska, vonó a farka.
Ez a csuda zenekar cincog, nyávog,
A lagziban a táncot csak erre járod."

image (4).png
ÜNNEP

Vízkereszt

"Vízkereszt napja január 6-a, ez a nap zárja a 12 szent éjszaka sorát Karácsony után. Ekkor a gyerekekkel kivonulunk adventi koszorúinkkal a Kárpát-forráshoz, ahol egy nagy máglyán elhamvasztjuk a koszorúkat. A hamuból és a forrás vizéből viszünk magunkkal az osztályterembe. Ezekben a napokban sok történet hangzik el a három királyról: Gáspárról, Menyhértről és Boldizsárról." 

(Forrás: kekvolgy.hu) 

Dream of the Magi, 1120-30. Cathedral of Saint-Lazare, Autun, France 

 "A Háromkirályok története olyan legenda, amelynek sok jelentésrétege van. Ez a különböző keleti országokból érkező három archetipikus alak az emberi bölcsesség különféle aspektusait fejezi ki. Ruhájuk is eltérő színű. Egyikük, a piros király, asztronómus és nagy gondolkodó, másikuk, a kék király, kinek bölcsessége a szív tapasztalataiban van, s a harmadik, a zöld király az, aki az akarat intuitív bölcsességét fejlesztette ki. Mindhárman a majdan bölccsé váló jövőbeni emberiség képviselői. Arra ösztönözték őket, hogy vállalják a Palesztinába vezető hosszú és küzdelmes utat, hogy meglássák az újszülött Krisztus-gyermeket. Királyokként utaznak és ajándékokat visznek magukkal – három szent kincset – aranyat, tömjént és mirhát. Ezen értékes anyagok mindegyike adományozójuk három lelki sajátosságával köthető össze. Az arany a földi hatalom és bölcsesség, a tömjén az áldozati gesztus, a mirha a halál fölötti győzelem szimbóluma. Ezt a három anyagot ajánlják fel az új Istennek. A Háromkirályok Betlehembe érkezését január 6-án ünnepeljük. A rákövetkező hazaútjuk január 6. és Gyertyaszentelő (február 2.) között a karácsonyból tavasz felé vezető télközépi átmenetet jelzi. A piros, a kék és a zöld gyertyának ebben a periódusban való égetése lehetőséget ad az ezen az utazáson való elmélkedésre és karácsony gyümölcseinek a következő évre való átvitelére."  

(Részlet: Bernard Jarman: Arany, tömjén, és mirha ajándékok a földnek Metamorfózis 2005/december)

2018-as Vízkereszti emlék 

HÍREK

Az elsős felvételi bemutatkozó

A Kékvölgy Waldorf Iskola 2021-22-es tanévében induló első osztályába való jelentkezés, felvételei eljárás az ez évi rendkívüli közigazgatási rendelkezések miatt valószínűleg rendhagyó módon zajlik majd.

ÜNNEP

Karácsony

Idők fordulóján
Belépett a földi létbe
A világ szellemi fénye;
Az éjszakai sötétség
Uralma megszűnt,
Nappali fény támadt
Az emberi lelkekben.
Fény, 
Mely melegíti
A szegény pásztorok szívét;
Fény,
Mely megvilágosítja
A bölcs királyok fejét.
Isteni fény,
Krisztus napfénye
Melegítsd
Szívünket,
Világosítsd meg
Fejünket,
Hogy jó legyen,
Amit szívünkből megalapítunk,
Értelmünkkel
Céltudatosan tenni akarunk. (Rudolf Steiner)

IMG_8304_lowres.jpg