top of page

A Kékvölgy Waldorf Iskola a világ többi Waldorf iskolájához hasonlóan a Rudolf Steiner által kidolgozott antropozófiai szellemtudományon  alapuló világ és emberképre építi nevelésművészetét. A fenti megközelítésből fakad az a felismerés, hogy a modern élet sok mindenben nem kedvez a gyermek egészséges fejlődésének. Ennek a felismerésnek a felvállalása meghatározza a gyermekek iskolai és iskolán kívüli életéről való gondolkodásunkat.
 

A szülők és az iskola közösen nevelik a gyermeket, emiatt fontos a közös pedagógiai alap tudatosítása, és az elköteleződés a Waldorf-pedagógia által képviselt szemlélet mellett. Ez a  pedagógia a gyermeki életerők tiszteletére épül, célja pedig ezek megóvása és ápolása az életkornak megfelelő nevelés által. Ebben közös felelősségvállalást kérünk a hozzánk járó gyermekek szüleitől.

Szülőknek

bottom of page