top of page
KAVALKÁD

Nyár...

Kati, kató, katibogár,
mondd meg nekem: hol van a nyár?

Ott, hol a fülemüle,
fagyalbokor közepébe,

nádirigó víg sípjában,
patak csobogó fodrában,

búzavirág kék szemében,
ezüsthalak pikkelyében.

Ott trilláz a réti fűben,
egy kis tücsökhegedűben.

Göncölszekér rúdja mellett
csillagökröket terelget.

Égen-földön megtalálod,
ha az erdőt, mezőt járod.

Gazdag Erzsi: Hol van a nyár?

IMG_5459.jpg
IMG_9769.jpg
IMG_0919.HEIC
IMG_3261.jpg
IMG_4030.jpg
Kiss Viktor: Evening lights on hills.png

Kiss Viktor: Evening lights on hills

ÜNNEP

János nap

A föld egy év leforgása alatt teljesen megváltoztatja egész arculatát. Egy év múltán külsőleg hasonló alakot vesz fel, s ez éves ciklusokban állandóan megismétlődik. Ezt a körfolyamatot egy nagy lélegzési folyamatnak tekinthetjük, amelyet a Föld a kozmikus környezetéhez képest hajt végre, hasonlóan ahhoz, ahogyan az ember a környezetében lévő levegőt lélegzi ki és be. A Föld ebben a folyamatban nem a levegőt, hanem erőket lélegez ki és be, olyanokat pl., amelyek a növények növekedését segítik. ... A nyári napforduló idején a természet a legragyogóbb arcát mutatja, a levegő tele van a virágok illatával, a madarak énekével, és csodálatosan fénylő sugarak áradnak a Napból. Ilyenkor a leghosszabbak a nappalok, a legragyogóbbak éjszaka a csillagok. 

Részlet: Varga Márta: Mi dolgunk a világűrben? Szabad Gondolat, 2017. nyár

ÜNNEP

Pünkösd

Az ünnepek, mint az idő emlékeztetőjegyei gondolatainkat és érzéseinket a múltba irányítják. Azáltal, amit képviselnek, olyan gondolatokat ébresztenek bennünk, melyek összekötnek mindazzal, ami lelkünk számára a múltban szent volt. Ha megértjük, mi rejlik az ilyen ünnepekben, egyéb gondolataink is támadnak, mégpedig olyanok, amelyek tekintetünket az emberiség jövőjére, vagyis saját lelkünk jövőjére irányítják. Érzések ébrednek bennünk, melyek lelkesedéssel töltenek el, hogy beleéljük magunkat az eljövendő időkbe; ideálok lelkesítik akaratunkat, és ezek az ideálok erőt adnak ahhoz, hogy tevékenységünk révén mindinkább felnőjünk jövőbeni feladatainkhoz.

(Rudolf Steiner: Krisztus megjelenése az éteri világban, 12. előadás, Hamburg, 1910. május 15.)

Szántóvető az Isten,

A mag az örök Ige,

A szellem az ekéje,

A szántóföld szívem.

(Angelus Silesius)

image (7).png
Martin Keizer: Persephoneia.png
 ÜNNEP

Húsvét

Nézd, a bölcsesség bennem
a mélybe süllyede,
de szeretetként
a földi sírból felélede.

Ita Wegman és Walter Johannes Stein: Persephoneia (részlet)

Martin Keizer: Persephoneia

ÜNNEP

Március idusa

"Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja."

Juhász Gyula: Március idusára (részlet)

IMG_9130.jpg
image (5).png
HÍREK

Itt repked a tavasz...

A ragyogó napsütés előcsalogatta méheinket, akik tavaly tavasszal, egy szép áprilisi napon érkeztek Pilisszentlászlóra. Mihály Edgárék fogadták be őket és azóta is ott vendégeskednek a Melinda néni osztálya által lefestett kaptárban. Ősszel több osztály is meglátogatta őket. A gyerekek nagyon kíváncsiak voltak a méhekre és igen bátran a közelükbe mertek menni, sőt keretet is vettek a kezükbe, ahol megnézhették a fiasítást, fedett mézet, látták a királynőt... 

Most, a tavasz közeledtével, ahogy melegszik az idő, a méhek tisztító repülést végeznek, azaz kirepülnek a kaptárból, tisztálkodnak és vizet vesznek magukhoz.

A Méhecske projekt a Waldorf 100 programsorozat részeként a Waldorf Szövetségből kapott támogatásból valósult meg.

ÜNNEP

Farsang

"Hegedül a kisegér, penget rajta,
Csellón játszik a macska, vonó a farka.
Ez a csuda zenekar cincog, nyávog,
A lagziban a táncot csak erre járod."

IMG_9624.jpg
angyalka.png
ÜNNEP

Karácsony

Idők fordulóján
Belépett a földi létbe
A világ szellemi fénye;
Az éjszakai sötétség
Uralma megszűnt,
Nappali fény támadt
Az emberi lelkekben.
Fény, 
Mely melegíti
A szegény pásztorok szívét;
Fény,
Mely megvilágosítja
A bölcs királyok fejét.
Isteni fény,
Krisztus napfénye
Melegítsd
Szívünket,
Világosítsd meg
Fejünket,
Hogy jó legyen,
Amit szívünkből megalapítunk,
Értelmünkkel
Céltudatosan tenni akarunk. (Rudolf Steiner)

image (4).png
ÜNNEP

Vízkereszt

"Vízkereszt napja január 6-a, ez a nap zárja a 12 szent éjszaka sorát Karácsony után. Ekkor a gyerekekkel kivonulunk adventi koszorúinkkal a Kárpát-forráshoz, ahol egy nagy máglyán elhamvasztjuk a koszorúkat. A hamuból és a forrás vizéből viszünk magunkkal az osztályterembe. Ezekben a napokban sok történet hangzik el a három királyról: Gáspárról, Menyhértről és Boldizsárról." 

(Forrás: kekvolgy.hu) 

Dream of the Magi, 1120-30. Cathedral of Saint-Lazare, Autun, France 

 "A Háromkirályok története olyan legenda, amelynek sok jelentésrétege van. Ez a különböző keleti országokból érkező három archetipikus alak az emberi bölcsesség különféle aspektusait fejezi ki. Ruhájuk is eltérő színű. Egyikük, a piros király, asztronómus és nagy gondolkodó, másikuk, a kék király, kinek bölcsessége a szív tapasztalataiban van, s a harmadik, a zöld király az, aki az akarat intuitív bölcsességét fejlesztette ki. Mindhárman a majdan bölccsé váló jövőbeni emberiség képviselői. Arra ösztönözték őket, hogy vállalják a Palesztinába vezető hosszú és küzdelmes utat, hogy meglássák az újszülött Krisztus-gyermeket. Királyokként utaznak és ajándékokat visznek magukkal – három szent kincset – aranyat, tömjént és mirhát. Ezen értékes anyagok mindegyike adományozójuk három lelki sajátosságával köthető össze. Az arany a földi hatalom és bölcsesség, a tömjén az áldozati gesztus, a mirha a halál fölötti győzelem szimbóluma. Ezt a három anyagot ajánlják fel az új Istennek. A Háromkirályok Betlehembe érkezését január 6-án ünnepeljük. A rákövetkező hazaútjuk január 6. és Gyertyaszentelő (február 2.) között a karácsonyból tavasz felé vezető télközépi átmenetet jelzi. A piros, a kék és a zöld gyertyának ebben a periódusban való égetése lehetőséget ad az ezen az utazáson való elmélkedésre és karácsony gyümölcseinek a következő évre való átvitelére."  

(Részlet: Bernard Jarman: Arany, tömjén, és mirha ajándékok a földnek Metamorfózis 2005/december)

2018-as Vízkereszti emlék 

ÜNNEP

Szent Mihály nap

"Serkenj fel, lantos, pendítsd citerádat,
Indítsd ékesen vígságos nótádat,
Mert, íme, felderűlt,
Búbánat elmerűlt,
Szent Mihály-napra..."

IMG_8076.jpg
IMG_6879v.jpg
KÉKVÖLGY ÜNNEP

Évnyitó

Morokeni  vakwete, Morokeni, Morokeni  vakwet’u…

image (2).png
 ÜNNEP

Pünkösd

Szép piros a pünkösd reggel,

Mintha tűzzel, Szentlélekkel

Menny-föld tele volna;

E napot fent s lent megűlik.

E nap oly ragyogva nyílik;

Mint hajnali rózsa.

(Arany János)

Gát Balázs alkotása

Farsang a Kékvölgyben

...Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom...

IMG_1963.jpg
image.png
 ÜNNEP

Húsvét

" Mikor a kozmikus távolból

A Nap szava az emberfőkhöz szól,

Hogy a lélek mélységeiből fakadó öröm

Az ember szemében a fénnyel egyesüljön,

Akkor saját lényünk burkaiból

A messzeségekbe gondolatok sokasága hatol,

És szorosra fűzi a szellemi lét

S az ember lényének kötelékét."

R.S: Léleknaptár

Hann Judit rajza

 

Kedves Kékvölgyes Családok,
Kedves Gyerekek!


   Ezen a tavaszon úgy hozta az élet, hogy nem tudunk megszokott évszakünnepünkkel, kézfogással, öleléssel elengedni Benneteket a Húsvéti ünnepre és a szünetre.


   Nem számítottunk rá, nem búcsúztunk el. Nagyon hiányoztok nekünk, és sokat gondolunk rátok, szívünkben hordozunk Titeket.
Köszönjük az "együtt tanulást" az elmúlt hetekben, köszönjük, hogy szívben, akaratban és gondolatban együtt maradtunk.


    Áldott Húsvéti Ünnepet, békés, szép tavaszi szünetet kívánunk Nektek szeretettel:

Agócs Vera,   Bárczi Attila,    Bíró Kati,    Cserháti Kati,    Deák Ferenc,    Engel Rita,    Erőss Anikó,    Gát Balázs,    Glück Mária,    Gossányi Juli,    Horváth Juli,    José Puig,    Kormos Judit,    Korom Attila,   Kóczán-Tóth Kriszta,    Kovács Ágota,    Mészáros Melinda,    Pornói István,    Ravasz Róbert,    Skoda Detti,    Szalai Szilvi,    Szecsődi Vali,    Tallós Péter,    Terdi Panka,    Tímár Eszter,    Vanek Angelika,    Volosinovszki Emese,    Jutka Néni,    Manyi Néni,    Krkos Anna,    Szabados Ákos

IMG_9593.jpg
KÉKVÖLGY HÍREK

Évszakünnep

"Január, január
Palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján
Korcsolyázik fiú, lány."

Gazdag Erzsi: Január (részlet)

ÜNNEP

Fényeuritmia és Pásztorjáték

 "Nyájaslelkű, tisztelt, nagykegyelmű urak, asszonyságok..."

IMG_8043.jpg
IMG_7636.jpg
KÉKVÖLGY  ESEMÉNYEK

Szent Erzsébet
euritmia 2.osztály

"Virággal, mely csak lélekből nyílhat
S mindent betölt a friss kenyérillat."

TÁBLARAJZ

Téli tábarajzok


 "Betlehemben tyúk, kacsa fut,
kiskakas zeng kukurikút,
táncot járnak szép kecsesen,
a kis Jézus hadd nevessen,
ott forognak mind körül,
és a kisded lám örül.

 

Jászolához lépked a nyúl,
bőrtarisznya mélyére nyúl,
íme, tortát nyújt a bárány,
vette fínom gyapja árán,
hozta néki messzirűl,
és a kisded lám örül."

tabla_191208_04.jpg
 ÜNNEP
 ÜNNEP

Ádventi Sokadalom a Kékvölgyben.

"Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,
Téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel, Napunk, fényességed űzze el a sötétséget!

IMG_9903 (1).jpg
IMG_7114.jpg
 WALDORF 100 ÜNNEP

Carmina burana

"Fortúna mindig változó:
csókja rövid álom.
Hiába hívja őt a szó:
újra sosem látom."

KÉKVÖLGY  ESEMÉNYEK

Szent Márton nap


 "Kis lámpás, kis lámpás,
Hozzál nékünk áldást!"

IMG_5824.jpg
tabla_03_191104.jpg
TÁBLARAJZ

Táblarajzok ősz végén


 "A nappalok mind rövidebbek,
Jön a tél csendesen..
"

KORFBALL 2020
a_nyertes_csapat_-_egy_része.jpg
HÁZÉPÍTÉS 2018
hazepites.jpg
KÉZIMUNKA 2018
1 gyapjúmunkák 1.jpg
A PÁL UTCAI FIÚK 2019 JÚNIUS
palutcaifiuk.jpg
ISKOLÁNK CSENGŐRENDSZERE
IMG_2676.JPG
TÁBLARAJZ 2018 ŐSZ
tabla_webre.jpg
Ἰλιάς
IMG_6114.jpg
Cyrano de Bergerac 2019 JÚNIUS
cyrano.jpg
Ballagás 2019
ballagás.jpg
Évnyitó 2019
IMG_1872.jpg
ÉVSZAKÜNNEP 2019 ŐSZ
IMG_5307.jpg
SZENT MIHÁLY ÜNNEP 2019
IMG_3794.JPG
TÁBLARAJZ 2019 ŐSZ
tabla_190921_05 (1).jpg
bottom of page