top of page

Népzene oktatás a Kékvölgyben

 

A Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület  "Népzene oktatás gyermekeknek és felnőtteknek a Kékvölgyben" címmel valósította meg projektjét, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Csoóri Sándor Alap  3.200.000,- forintos támogatásával valósulhatott meg.

 

A projekt időtartama: 2018. július 1. - 2019. június 30.

EEM_EET_CS_logójavaslat.jpg

A projekt keretében megvalósult tevékenységek:

 

GYERMEK NÉPI KULTÚRA SZAKKÖRÖK:

A 10-11 éves korosztály szakkörének célja megvalósult a pályázat segítségével : A népszokások, jeles napi ünnepi szokások megismerése, élő kapcsolat megteremtése a népi játék, néptánc, népzene segítségével. A közösség -megerősítése, és az azon belüli felelős, szeretetteljes bizalom felépítése. A néptánc és népzene tanulás előkészítése, a szükséges kompetenciák megalapozása, tanórákon kívüli formában. 

Célunk volt még, hogy:
- a gyermekek megismerjék, megszeressék a Kárpát-medence népzenei anyagát, néptáncos elemeit, és jeles napi ünnepi szokásait. Személyiségük részévé váljon, hogy felnőttként továbbépítve és örökítve tudják megélni tisztelni saját és más népek kultúráját. Átélni a közösségi zene, játék és tánc élményét.
- a 10-11 éves korosztály ismerje meg a Dunántúli és az alföldi tájegység népzenei, hangszeres alapmotívumait, sajátosságait.
- A tájegységhez kapcsolódó mozgásos alapozás, népi dramatikus játékok valamint a tájegységhez kötődő játékainak megismerése, hogy a zenei ismereteket még mélyebben képesek legyenek megélni és átélni.
- A 11-12 éves korosztály a Rábaközi és Zoborvidéki tájegység népzenei,hangszeres alapmotívumainak, sajátosságainak megismerése. A tájegységhez kapcsolódó mozgásos alapozás, népi dramatikus játékok,ritmus és ügyességi játékok megismerése. A zenei ismeretek mélyebb szintű megismerése.

FELNŐTT NÉPI KULTÚRA KÖR: 

A felnőtt zene- és táncoktatás célja: A Kárpát medencei népzene, népdal, néptánc népszokások, jeles napi ünnepi szokások megismertetése a falu közössége és a kistérség felnőtt lakossága célközönségi köréből érdeklődők, résztvevők számára. Élő hagyományok megteremtése a népzene, népi játék, néptánc, szokások segítségével, hogy azokat a gyermekek felé hitelesen, és élő módon tudjuk közvetíteni mind az iskolai, mind az otthoni, falusi környezetben. A faluközösség és az egyének személyes kötődésének megerősítése a népzene, néptánc és a hagyományok megtartó ereje által. 

 

A projekt segítségével heti rendszerességgel és tematikusan felépítve tudtunk gyermekeket, havonta 1 alkalommal felnőtteket is oktatni zenei kísérettel, és a fentebb leírt céljaink elérése erősítette szervezetünket, a kistérség lakóinak összetartozását.
 

 

- 33 alkalommal valósult meg a népzene és népi kultúra oktatás szakköri keretek között a 10-11 éves korosztálynak
- 33 alkalommal valósult meg a népzene és népi kultúra oktatás szakköri keretek között a 11-12 éves korosztálynak
- 10 alkalommal valósult meg a népi kultúra oktatása felnőtteknek
- fellépőruhák beszerzésre kerültek
- szakmai könyvek, CD-k beszerzésre kerültek
- hangszerek beszerzésre kerültek

- a projekt végén a gyerekek és felnőttek bemutatták hangszeres és néptánc - a projekt segítségével megszerzett - tudásukat. 

bottom of page