top of page

Népzene oktatás a Kékvölgyben

A Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesület  "Népzene oktatás gyermekeknek és felnőtteknek a Kékvölgyben" címmel valósította meg projektjét, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Csoóri Sándor Alap  800.000,- forintos támogatásával valósulhatott meg.

 

A projekt időtartama: 2021. január 1. - 2022. június 30.

EEM_EET_CS_logójavaslat.jpg

A pályázat célja a korábbi években megkezdett, és immáron hagyományossá váló népi zenei oktatási folyamat folytatása, a népzenei kultúra, a népszokások ismerete, élővé válása volt.
A pályázati cél megvalósítását azonban a pandémia jelentősen korlátozta, a szakköröket a veszélyhelyzet elmúltával tudtuk csak biztonságosan megszervezni, így a projektidőszak jelentősen módosult.
A 10 éves korosztály szakkörének célja a pályázat segítségével a következő módon valósult meg: A résztvevők megismerték a jeles napi ünnepi szokásokat, rendszeres élő kapcsolat alakult ki bennük a népi játék, néptánc, népzene segítségével. A tavaszi és nyári ünnepkörrel tudtunk foglalkozni, hiszen a pandémiás időszak csupán ezt tette számunkra lehetségessé. Így a Pünkösdi Ünnep képezte a népzenei anyagunk gerincét. Erősödött a közösség, hiszen a pandémia utáni időszakban a személyes találkozások és az együtt zenélés kiemelkedő élményt tudott nyújtani a gyerekek számára. A résztvevők között felelős, bizalomteli kapcsolat alakult ki. A néptánc és népzene tanuláshoz a szükséges kompetenciák megalapozása, előkészítse zajlott tanórán kívüli formában.
A 10-12 éves korosztály szakkörének célja a pályázat segítségével a következő módon valósult meg: A résztvevők a korosztályuknak megfelelő formában és tartalommal megismerték a jeles napi ünnepi szokásokat, rendszeres élő kapcsolat alakult ki bennük a népi játék, néptánc, népzene segítségével. A tavaszi és nyári ünnepkörrel tudtunk foglalkozni, hiszen a pandémiás időszak csupán ezt tette számunkra lehetségessé. Így a Pünkösdi Ünnep képezte a népzenei anyagunk gerincét. Erősödött a közösség, hiszen a pandémia utáni időszakban a személyes találkozások és az együtt zenélés kiemelkedő élményt tudott nyújtani a gyerekek számára. Erősödött a közösség, a résztvevők között felelős, bizalomteli kapcsolat alakult ki. A néptánc és népzene tanuláshoz a szükséges kompetenciák megalapozása, előkészítse zajlott tanórán kívüli formában.
Célunk volt még, hogy:
- a gyermekek megismerjék és megszeressék a Kárpát-medence népzenei anyagát, néptáncos elemeit, és jeles napi ünnepi szokásait, és megtanulják megélni, tisztelni saját és más népek kultúráját. A közös zene, játék és tánc élményén keresztül átéljék a közösség élményét.
- A 10 éves korosztály ismerje meg a Dunántúli tájegység népzenei, hangszeres alapmotívumait, sajátosságait a tájegységhez kapcsolódó mozgásos alapozás, népi dramatikus játékokon, valamint a tájegységhez kötődő játékokon keresztül, és hogy a zenei ismereteket még mélyebben képesek legyenek megélni és átélni.
- A 10-12 éves korosztály esetében a Dunántúli és Moldvai tájegység népzenei, hangszeres alapmotívumainak, sajátosságainak megismerése, a tájegységhez kapcsolódó mozgásos alapozás, népi dramatikus játékok, ritmus és ügyességi játékok megismerése. A zenei ismereteik elmélyítése.

 

Projektidőszak 2021.január - 2022.június.
A pályázati támogatás segítségével a projektidőszak alatt:
- 8 alkalommal valósult meg a népzene és népi kultúra oktatás szakköri keretek között a 10 éves korosztálynak
- 8 alkalommal valósult meg a népzene és népi kultúra oktatás szakköri keretek között a 10-12 éves korosztálynak
- hangszereket és kis értékű technikai eszközöket beszereztük (ír furulyák, moldvai kaval, erdélyi furulyák, kontra)
- a projekt közben a résztvevők bemutatták a projekt segítségével megszerzett hangszeres tudásukat az iskola közösségének
A projekt időszakát a pandémia miatt a tervezetthez képest jelentősen módosult, elhúzódott, illetve a tervezett beszélgetéseket és kiadványt – szintén a résztvevők biztonsága érdekében - nem tudtuk megvalósítani, így mintegy 80eFt-nyi fel nem használt támogatási maradvány keletkezett, melynek visszafizetéséről gondoskodtunk.

bottom of page