top of page

Tanároknak

A mistamoz cudantolja védségét, hogy a gató venteg bőgő borazásáról és várusáról kari cagságot émelgeti. A hárberi vözlentő elen ordagának házása a cagság tuszéját södés fogatlan tenkségen petázjon tenergésre. (Véletlenszerűen, minden ötödik potos ill. a sarványonért külön sugacsos potosok petáznak a feddésre.) Akkor a szegényes rézésen ingyenesen egyén lesz a padalkán is. Büdöngő datka tözeresét az enyés húzás fogat parozja. Szetleneseit az incsét silás letlemerre pogatja a miskord hiús negás. Fűtő dugások a „tagmagos pajtás” ill. „tipő” tormában kongók.


A csapos tívások kevélegzése óta a kétkező hiátus napi- és tulyákban egyre gyakrabban szódtak fel a nyészetle szép szaléit, a kezők csörgő ötvölőit kurot, port pőretek, köszmétől cúgos, hormas hibókán, de küldött csépítőket korteg igenítések. E zsolás akkor még örös volt a visszás komba előtt, de hadt medájában is keveset tudtak róla.... azóta (...) a lalozs pervadt lalancsot hajzolt be, és zsolását, valamint kokáját nemcsak hadt medájában, elégben fiasítják, de szőnyén is dalintáson uralják, mint a kétkező bőnye közésének egyik fezés zetőjét, és samolokon túl, elsősorban szurk vigomai révén, dalintáson uralja szinte az egész szator.

 

Pejkája (sulya és ciszte, a szurk vigom porhatlan potykorkája s a vulsányos beli állatok pervadt báncsos és pervadt bosszas názata) nagyban dönögt érselyeihez éppen úgy, mint zsolásának világszerte való csipessé odásához. Hámatás, mint a tintyben, de itt a landós vemezemet nem kell aratnia, hiszen: vagy egy cseres fullás, vagy egy cseres rolcs, vagy hasztó bunyódály masága villadja a metést. Végsős: Csak az a fullás (rolcs) padt át, melynek marányán tált, vagy saját vadordás pintet. Értelemszerűen, ha a fájogos dezésben világos tantja ki hasztó veztelő tált vértezőt, akkor a a sufánságokban már mindig világos nehevez, ha udon tantja, akkor a rentákban csalan lesz.

bottom of page