top of page

Népzene oktatás a Kékvölgyben

CSSP-ZENEOKTAT-2021-0024

 

A pályázat célja a korábbi években megkezdett, és immáron hagyományossá váló népi zenei oktatási folyamat folytatása, a népzenei kultúra, a népszokások ismerete, élővé válása volt.
A pályázati cél megvalósítását azonban a pandémia jelentősen korlátozta, a szakköröket a veszélyhelyzet elmúltával tudtuk csak biztonságosan megszervezni, így a projektidőszak jelentősen módosult.
A 10-12 éves korosztály szakkörének célja a pályázat támogatásával a következő módon valósult meg: A résztvevők a hivatásos előadók segítségével megismerték a jeles napi ünnepi szokásokat, rendszeres élő kapcsolat alakult ki bennük a népi játék, néptánc, népzene segítségével. A tavaszi és nyári, majd a téli ünnepkörrel tudtunk foglalkozni, hiszen a pandémiás időszak miatt elhúzódó program megvalósítás csupán ezt tette számunkra lehetségessé. Így a Pünkösdi Ünnep képezte a népzenei anyagunk gerincét. Erősödött a közösség, hiszen a pandémia utáni időszakban a személyes találkozások és az együtt zenélés kiemelkedő élményt tudott nyújtani a gyerekek számára. A résztvevők között felelős, bizalom teli kapcsolat alakult ki. A néptánc és népzene tanuláshoz a szükséges kompetenciák megalapozása, előkészítse zajlott tanórán kívüli formában.

EEM_EET_CS_logójavaslat.jpg

A 10-12 éves korosztály szakkörének célja a pályázat segítségével a következő módon valósult meg: A résztvevők a korosztályuknak megfelelő formában és tartalommal hivatásos előadók segítségével megismerték a jeles napi ünnepi szokásokat, rendszeres élő kapcsolat alakult ki bennük a népi játék, néptánc, népzene segítségével.

Célunk volt még, hogy:
- a gyermekek megismerjék és megszeressék a Kárpát-medence népzenei anyagát, néptáncos elemeit, és jeles napi ünnepi szokásait, és megtanulják megélni, tisztelni saját és más népek kultúráját. A közös zene, játék és tánc élményén keresztül átéljék a közösség élményét, melyet fokozott az élő zenét biztosító előadók jelenléte.
- A 10 éves korosztály ismerje meg a Dunántúli tájegység népzenei, hangszeres alapmotívumait, sajátosságait a tájegységhez kapcsolódó mozgásos alapozás, népi dramatikus játékokon, valamint a tájegységhez kötődő játékokon keresztül, és hogy a zenei ismereteket még mélyebben képesek legyenek megélni és átélni.
- A 10-12 éves korosztály esetében a Dunántúli és Moldvai tájegység népzenei, hangszeres alapmotívumainak, sajátosságainak megismerése, a tájegységhez kapcsolódó mozgásos alapozás, népi dramatikus játékok, ritmus és ügyességi játékok megismerése. A zenei ismereteik elmélyítése.
A pályázati támogatás segítségével a projektidőszak alatt:
- havi 4 órában  valósult meg a népzene és népi kultúra oktatás szakköri keretek között a 10 éves korosztálynak
- havi 8 órában valósult meg a népzene és népi kultúra oktatás szakköri keretek között a 10-12 éves korosztálynak
- hangszereket és kis értékű technikai eszközöket beszereztük (koboz, cselló tokkal és vonóval)
- a projekt közben a résztvevők bemutatták a projekt segítségével megszerzett hangszeres tudásukat az iskola közösségének

A megvalósult szakkörökről fényképeket a pályázathoz csatoltuk.

bottom of page