top of page

Műszaki hírek

logombg.jpg

2024 áprilisi beszámoló

Május hónapban munkába állt új karbantartónk Boros Márton, 3. és 5. osztályos szülőtársunk. Munkáját a gazdasági- és irodavezető koordinálja - kérjük a felmerülő karbantartási és felújítási feladatokkal Szabados Ákost keressétek!
Május hónapban a tervező iroda megkezdte a Szabadság téri épület tetőszerkezetének felmérését - tervezését. A megbízás keretében az iroda vállalta az iskolaépület emeletes részének tetőterében a vasbetongerendás zárófödém fölött lévő padlástér beépítésének, a tetőszerkezet felújításának megtervezését, a koncepcióterv egyeztetését a település főépítészével, a településképi bejelentési és a kiviteli terv elkészítését, teljes műszaki tartalommal, árazatlan költségvetési kiírással. A teljes tervezési folyamat befejezése 2024. június végével várható.


Szabados Ákos

 

Gazdasági vezetőnk, Szabados Ákos a Kékvölgy Waldorf Iskolánál fennálló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyáról a május 29-ei nappal lemondott, illetve a Pilis-Dunakanyar Waldorf Egyesülettel kötött megbízási szerződését felmondta. Mindkét munkáltatója elfogadta ezt a lépést. Egyúttal kifejeztük köszönetünket Szabados Ákos szülőtársunknak: hálásak vagyunk közösségünk életében eddigi elhivatott jelenlétéért, a sok-sok elvégzett munkáért iskolánk huszonegy évében! Egyeztetés alatt áll, hogy Szabados Ákos felmondási idejében a következő hónapokban milyen módon segíti  iskolánkat.


Tallós Péter
 

2024 áprilisi beszámoló

2024. februárjában a fenntartó Egyesület elnöksége megbízta Küttel Zsófia szülőtársunkat (2.,4. és 8.osztály), hogy az iskola műszaki beruházási és fejlesztési terveit építész tervezőként segítse, menedzselje.

 

A fenntartó Egyesület megbízta az Anderer Kft-t azzal, hogy a Szabadság téri épület talajjal érintkező szerkezeteinek faldiagnosztikai vizsgálatát elvégezze, készítsen állapotértékelő szakvéleményt és felújítási javaslatot. Ez a munka azért vált szükségessé, mert a lenti épület egyes tantermei, fafaragó terem, jelenlegi 6., 7. és 8.osztályok termek falai vizesednek, dohosodnak, komolyabb eső után a parketta púposodásnak indul. A parketta szerkezet felújításának csak úgy van értelme, ha előtte elhárítjuk az aljzat és a falak vizesedését.

 

A fenntartó Egyesület megbízta Küttel Zsófit azzal, hogy a Szabadság téri épület teljes elektromos rendszerének felmérésére és szükség szerinti átalakítására, fejlesztésére szakértő tervezőt kérjen fel. A munka elvégzésével Havasi Miklóst, elektromos tervezőt, műszaki ellenőrt bízzuk meg.

A munka elvégzését a téli, fűtési időszakban sorozatosan jelentkező hálózat túlterhelések, a régen kiépített elektromos rendszer állapota és az új igények indokolják. A jelenlegi hálózat és fogyasztók felmérése április hónapban történik meg, a tervdokumentáció április végére készül el.

 

A fenntartó Egyesület elnöksége felkérte Küttel Zsófit arra, hogy a Szabadság téri épület tetőszerkezetéről korábban készült faanyagvédelmi szakértői vélemény alapján a tetőszerkezet szükséges felújítására és a tanári kollégium tervei szerint csoport bontó tantermek és raktárak kialakítására engedélyezési tervdokumentációt készítsen és ennek birtokában három kivitelezői ajánlatot bekérjen. A projekt kapcsolattartója a tanári kollégium részéről Sápi Ildikó, kézimunka tanár.

A födémszerkezet előzetes statikai szakértői szemlézése megtörtént, a tervezési és engedélyeztetési folyamathoz építész tervező felkérése folyamatban van. Az előzetes felmérések alapján a tetőszerkezet módosítása és teljes cseréje szükséges. A munka elvégzését a jelenlegi szerkezet állapota (folyamatos beázások, szakszerűtlenül kiépített szaruzat, gombásodás) és a lenti épületben fennálló helyiséghiány indokolja.

A fenntartó Egyesület elnöksége kérésre a tanári kollégium megválasztotta az új iskolaépület építésével kapcsolatos tervezési folyamat pedagógiai kapcsolattartóját Sápi Ildikó kézimunka tanár személyében.

 

Huszka Zsolt karbantartónk munkaviszonya március végével, közös megegyezéssel megszűnt. Zsolt 2021. novembere óta látta el ezt a feladatkört, megsokasodott otthoni elfoglaltságai miatt nem tudta tovább vállalni a karbantartói feladatok ellátását. Köszönjük lelkiismeretes és körültekintő munkáját, azt hiszem minden kollégám nevében mondhatom azt, hogy magasra helyezte a mércét.

Az új karbantartó kolléga kiválasztásra került, de időközben bizonytalanná vált a jelentkezése, így továbbra is keressük Zsolt utódját.

Reneszánsz freskó 2023 május

Már korábban hírül adtuk, hogy Lestár Dávid szülőtársunk jóvoltából az iskolánál van letétben egy állvány, melynek nagyon nagy hasznát vesszük a szerelések, díszítések és takarítások során, leginkább a fenti épületben. Most azonban a 7. osztály termében ennek az állványnak a segítségével készül a reneszánsz freskó. Köszönet érte Dávidnak ezúton is!

Beszámoló 2023 januári munkákról

Fenti épület kazán helyzet:

A fenti épület fűtésproblémáját Németh Zoltán szülőtársunk segített megoldani azzal, hogy ismét azonnal meghegesztette a kazánt. Szakmai szempontból azonban az látszik, hogy ez a megoldás hosszútávon nem jelent végleges biztonságot, hiszen pár év alatt negyedszer lyukadt ki ugyanazon a helyen a kazán.

A témában felkerestünk Lestár Dávid segítségével egy fűtésszerelőt, aki:

 • a kazán cseréjét javasolta, mert az épület légköbméteréhez képest ez a kazán kis teljesítményű - az új kazán beszerzésére megkértük a mestert

 • a kiépített rendszert jónak ítélte, de szükségesnek látta a keringető szivattyú és egy kazán szelep cseréjét - ezen feladatok elvégzésével szintén megbíztuk

 • megkértük, hogy a nyári szünetre előre foglaljon le nekünk kapacitást a szóbanforgó kazáncsere elvégzésére.

Beszámoló 2022 nyári és szeptemberi munkákról

 

Lezártuk az Adjuk össze projektet, amely keretén belül megújult az iskolánk udvara. Köszönjük György Katának és Paitz Tinának, hogy kitalálták és megvalósították ezt az adománygyűjtést. Köszönjük Móninak, hogy nem csak koordinálta, hanem szívén viselte ezt a projektet, és egy marék szülővel megvalósította azt. A homokozón kívül megépült még a kapaszkodós rönk-lépegető!

 

Ami még a nyár folyamán megvalósult:

 • villanyóra szekrény (villanyoszlopnál) 230 V-os kültéri dugalj javítása, fi relé cseréje (Ákos, villanyszerelő)

 • kisház beszakadt tető deszka csere + festés (Huszka Zsolt)

 

A tanév elejére a lenti épület udvarán beszakadt vízelvezető árok helyreállításra került. Köszönjük Lestár Dávid egyesületi tagunknak, hogy a munkát koordinálta és kézben tartotta. A meglévő főtér felől érkező 800mm-es beton gyűrűkkel ellátott szakasz végére egy tisztító/ülepítő akna épült egy 600mm-es acél fedlappal, innen egy 600mm-es KG bordás csővel lett áthidalva a beszakadt 6m-es szakasz ami benyúlik az udvar alatti további vízelvezető árokba, egy szakaszon kibélelve azt. A javítás költsége 4.761.290 Ft volt.

 

 • 2022 szeptember 16.-án 4 lelkes szülőtársunk és Huszka Zsolt karbantartónk elkezdte a lenti udvarnál a betonozást, mely az elvezetőárok feletti rézsű megtartására és az alsó tanterem előtti esővíz elvezetésének bekötésére hivatott.

 

 • Megérkezett a fenti épületbe a folyosón létesítendő tároló szekrény fa-alapanyaga, melyet teljes egészében pályázati pénzből sikerült megvásárolnunk 1,7mFt értékben - ennek összeállításához keresünk majd szülői segítséget az őszi szünetben a fafaragó tanárunk mellé.

 

 • Fenti épület udvarára kerülő fejlesztő konténer alapozása megtörtént, ún. talajcsavaros technológiával - a konténer várhatóan ezen a héten kerül a helyére.

Májusi hírek

A lenti épület udvarán megújultak a raklap padok. Köszönet érte a 8. osztálynak, hogy az éves munkák és a színdarab mellett még erre is tudtak időt és energiát szánni!

Az Adjukössze akció keretében legutóbbi híradásunk óta megvalósult fejlemények a fenti udvaron:

 • Homokozó: szülői és iskolai segítséggel elkészültek és helyükre kerültek a felületkezelt rönkök és megérkezett a homok is (a talicskázásban a gyerekek is segítségünkre voltak). A gyerekek nagy örömmel vették birtokba

 • A malacok alá bekerült a friss fakéreg, az elterítésben a szülők mellett szintén részt vettek a gyerekek is.

 • A fák között található játszótéri elemek felújításra kerültek és az időszakos ellenőrzésen megfeleltek, Kő-Csikó Lázárnak köszönjük az eszközök felújításában való közreműködést, munkáját!

Az Adjukössze keretében szeretnénk még más projektelemet is megvalósítani, amelynek előkészítése jelenleg folyamatban van.

Március -április sokszínú tevékenységei

A márciusi hosszú hétvégén a lenti épület terápiás terem körüli munkák elkészültek, március utolsó hétvégéjén pedig a lenti épület festési munkálatai is befejeződtek, köszönet a segítő szülőknek! Április 11.-én Regis diákok és pár szülő segítségével elbontottuk a fenti udvar elkorhadt fa elemeit, a hinta alatti gumitéglákat megtisztították, megmetszették, ritkították az udvar fáit, bokrait. A tavaszi szünteben a fenti épület udvarán lévő padokat lelkes szülőcsapat lecsiszolta és lekezelte. Köszönjük!

Visszatekintés az alsó épület mosdó felújítási projektjére


Bizonyára sokan tapasztaltátok korábban, hogy milyen áldatlan körülmények voltak az alsó épület mosdó részén, amivel napi szinten szembesültek a gyerekeink és a tanárok: bűz, szennyvíz szivárgás, lány-fiú -tanári wc gyakorlatilag egy helyiségben volt, ezért öltözőnek nem lehetett használni, elavult volt a vízvezetékrendszer is!
Fantasztikus, hogy a közösség összefogásával megvalósult a felújítás és végre méltó körülmények állnak rendelkezésre. Ez úton is szeretnénk megköszönni név szerint is annak a maroknyi szülői és alkalmazotti körnek, akik jöttek és segítettek a munkák során, vagy ebéddel lepték meg a projekten dolgozókat:
Szabados Ákos, Kertész Gábor, Valkai Csaba, Szabados Balázs, Bánfalvi Tekla, Varga András, Csizmazia Ákos, Kovács Péter, Zátonyi Gergely, Fehérvári Marcell, Pornói István, Hegyi László, Kis Tibor Cece, Kóczán Gábor, Ravasz Róbert, Mihály Edgár, Tokai Miklós, Kelemen Éva Beáta, Antos Balázs, Fehérvári Marcell, Hock Ernő (zsaluanyag), Tallós Péter, Pálmai Zsófia, Kovács András Balázs, Tímár Márta édesapja (kőműves munka), Móri Balázs, Tót Erika.
Ebédről gondoskodott: Körözsi Zsuzsi, Győri-Nagy Hajnal, Kormos Judit, Kovács Enikő, Tímár Márti, Sándor Judit, Darabi Zsuzsi, Tóth Lívia, Pálmai Zsófia, Gyurkovics Kriszta, Bíró Balázs, Angelika Vanekova, Kóczán-Tóth Kriszta.
Bernáth Imre beszerzési áron biztosította a teljes burkolóanyag szükségletet, köszönjük!
Ime, egy rövid műszaki összefoglaló, amiből látszik, hogy mekkora feladattal birkóztak meg a projekten dolgozók:
A munkák során sikerült az örökölt nyílt szennyvízelvezetési rendszert zárt rendszerűvé alakítani, és új elrendezést is kapott az épületegység: a nemenkénti külön tanári wc- k a folyosóról nyílnak és kézmosó valamint zuhanyzási lehetőség található bennük. A lány és fiú wc pedig kézmosó előtérből nyílik most már. Az új elrendezéssel biztosított az oldalkert irányába való zavartalan kijutás, az onnan jövő fény bejutása, valamint egy egyedi falikút és mosómedence is helyet kapott az agyagozás órák utáni mosogatáshoz.Még november közepén bekötésre került a fiú részleg elektronikája, ezzel a nyár végéig tervezett munkálatok befejeződtek.
A tavaszi szünetben még egy szellőzőrendszert kell beépíteni, mivel két helyiségünk, az első tanári wc és a fiú öltöző nem rendelkezik ablakkal, azaz szellőzési lehetőséggel. Ez a szellőztetés kiépítés még némi gipszkartonozási/festési munkát is kíván majd (csövek, gépészet elrejtése).
Az időközben elkészült építészeti tervek és építőipari költségbecslések azt mutatták, hogy a betervezett összeg nem lesz elegendő a munka elvégzésére, ezért iskolagyűlés során az elnökség felhatalmazást kért a szülőktől arra, hogy a bankszámlán lévő megtakarításból további 5mFt-ot felhasználhassunk azzal, hogy a következő tanév budgetjében ennek az összegnek a visszapótlását költségként betervezzük.
Ennek az 5mFt-nak a felhasználására azonban nem került sor, tehát a 21/22-es tanév költségvetésében 5mFt, a 20/21-es tanév költségvetésében további 700eFt megtakarítással zártuk a fejlesztést.
A megtakarítás két okból vált lehetségessé:
1. jelentős szülői, alkalmazotti munkabefektetés
2. bontási munkák során felbukkanó stabil alépítmény nem tette szükségessé a tervezett vasalt mélyalap kialakítását - ez utóbbi statikus tervezői jelenlét mellett dőlt el
 

A lenti új kapu
És, ha már a lenti iskola épület beszámolójánál tartunk, szeretnénk megmutatni nektek, hogy elkészült az új kapuszerkezet is. A kapuhoz Német Zoltán és Horváth Mónika segítségével készült a vázszerkezet, Vadász Robi és Gát Balázs pedig a gyönyörű fa részét készítette el! Köszönjük a munkájukat!