top of page

Hírek

Iskolagyűlés

 

2024 április 29. került megrendezésre az Iskolagyűlés, ami képet adott a pedagógia éves munkájáról, a jelenlegi tanév gazdasági számairól, az előttünk álló tanév fenntartási feladatairól és a vállalási folyamat részleteiről. A felkészült pedagógusok bemutatóját, a gazdasági vezető beszámolóját, valamint az elnökség tájékoztatóját egybefogó Iskolagyűlésen alig 30 szülő vett részt, amit egy leendő elsős anyuka úgy kommentált: "Azt gondoltam, egy Iskolagyűlésen tele lesz az euritmia terem."

 

Első körben a jelenlévő osztálytanítók meséltek a 2023/24. tanévben megvalósult oktatási, nevelési témákról, pedagógiai tapasztalatokról, tették átélhetővé a gyermekek Kékvölgyes mindennapjait. Tallós Péter harmadikos osztálytanító, intézményvezető kiemelte, hogy a mai kor "zsákutcákkal" tarkított világában a mi iskolánk kísérletet tesz arra, hogy a waldorf pedagógia útján haladva kiutat találjon gyermekeink egészséges fejlődésének támogatására. Kiemelte azokat a környezeti értékeket, amik adottságként támogatják a pedagógiát, és azokat a hiányosságokat (pl. tornaterem), aminek feloldása külön erőfeszítést kíván részükről. Szaktanáraink lelkes beszámolójának eredményei szintén felkerültek a tanári kar "éves munka falára". A vállalási folyamatban ébredő testvériségen túl, a Kaláka Napokon már komoly eredményeket ért el közösségünk, amiért köszönet illet minden résztvevő szülőt és gyermeket, és az alkalmakat szervező Boros-Zágon Fruzsinát is.

 

Az Iskolagyűlés második részében Szabados Ákos, az iskola gazdasági vezetője számolt be a 2023/24 tanév várható gazdasági tényadatairól, és a 2024/25. tanév terveiről. Iskolánk gazdálkodása kiegyensúlyozott, bár nehézséget okoz az a 13,9 millió forintos kintlévőség, ami a szülői vállalások meg nem fizetéséből, illetve késve befizetéséből származik. Az Igazgatási Kollégium figyelemmel kíséri a két hónapnál nagyobb kintlévőséggel bíró családokat, és rendszeres megbeszéléseket kezdeményez a helyzet rendezésére. Sinka Attila elnökségi tag felhívta a figyelmet arra, hogy a 2023/24. tanévi vállalási folyamat elmaradása eredményeként jelentős karbantartási, fejlesztési tételek maradtak el. Ilyen, évek óta halasztódó feladat az alsó épület tetőszerkezetének cseréje, elektromos hálózatának rekonstrukciója és a falak vizesedésének, termek felázásának megakadályozása.  Mivel a fenntartó elnökség nem látja reálisnak a hozzájárulás mértékének jelentős növekedését, így ezekre a halaszthatatlan karbantartási feladatokra az iskola egyesülete adománygyűjtő akciót tervez.

 

A 2024/25. évről szóló költségvetési tervekről szóló részletes tájékoztatást követően, az Iskolagyűlés harmadik részeként, Pálosi Éva, a fenntartó egyesület elnöke, vázolta fel a 2024/25 tanév legjelentősebb költségvetési forrását biztosító, szülői vállalási folyamat részleteit. A jövő tanév költségvetése 69.000 Ft/hó költséggel került tervezésre gyermekenként, amire az iskola egy háromkörös, online vállalási folyamatban várja a szülői közösség hozzájárulását a pedagógiai szükségletek teljesüléséhez. Dávid István elnökségi tag hangsúlyozta, hogy költségvetés tervezése az előző évek gyakorlatát követve transzparens és őszinte, azaz kizárólag a valós igényeket tartalmazza, nem él a felültervezéssel. Bár kiemelten fontos, hogy a többlet-hozzájárulást is vállalni tudó családok lehetőségeikhez képest támogassák az iskolát és - a folyamatban idén is lehetőség lesz szociális kérelmek beadására - a pénzügyi nehézséggel küzdő családok részéről sem szülessenek idén irreálisan alacsony vállalások, aminek alsó határát az elnökség 40.000 Ft/fő/hó összegben határozta meg.

 

Az Iskolagyűlésen beszélgetés zajlott az önkormányzati választások kiemelt jelentőségéről, ahol az önkormányzattal három éve megkezdett együttműködés folytatásáról esett szó, és megerősítésre került, hogy Tóth Attila polgármester továbbra is nyitott a waldorf közösség irányában. Szó esett az alső épület bérleti szerződéséről és ezzel kapcsolatban a pedagógiai szükségletként továbbra is megoldatlan, fenti iskolafejlesztési koncepcióról. Az elnökség erőforrás hiányáról és a szülői közösség aktív szerepvállalásának szükségességéről.

bottom of page